Popraw ten artykuł

Poniższe strony i wpisy są oznakowane tagiem nawigacja

TytułTypFragment
Tytuł strony Strona Tytuł strony Wszystkie strony internetowe i dokumenty powinny mieć tytuły opisujące ich temat, funkcję lub cel. W witrynach internetowych tytuł każdej strony powinien zawierać temat strony i nazwę witryny. Tytuły stron są: wyświetlane na kartach przeglądarek, wyświetlane w wynikach wyszukiwania, wykorzystywane do tworzenia ulubionych zakładek w przeglądarce, odczytywane...
Nagłówki Strona Nagłówki Strony internetowe często posiadają sekcje informacji oddzielone wyróżnionymi wizualnie nagłówkami, na przykład nagłówek jest większy i pogrubiony (jak “Nagłówki” tuż nad tym zdaniem :-). Aby te nagłówki były skuteczne dla wszystkich, muszą być oznakowane (określone jako nagłówki w kodzie). Dzięki temu użytkownicy będą mogli wykorzystać nagłówki do nawigacji...
Dostęp z klawiatury i widoczny fokus Strona Dostęp z klawiatury i widoczny fokus Wiele osób nie może korzystać z myszy i w interakcjach z internetem musi polegać na klawiaturze. Osoby niewidome i słabowidzące, a także osoby z ograniczonymi możliwościami ruchu i manipulacji oraz osoby, które nie mogą korzystać z innych urządzeń wskazujących takich, jak mysz czy dotyk, polegają na klawiaturze lub technologiach wspomagających...
Tytuł strony Strona Strona ma sensowny tytuł, który opisuje jej cel lub temat
Punkty orientacyjne Strona Treść strony jest podzielona na obszary kluczowe - punkty orientacyjne
Łącza pomijające Strona Nawigacja - Łącza pomijające Metoda badania: Kontrola wzrokowa i test ręczny Zastosowanie do opracowania Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki do opracowania Obsługa dostępności do opracowania Oczekiwania: Kryterium sukcesu: 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków Jeśli pomiędzy górną krawędzią strony a jej treścią główną znajduje się...
Wiele dróg Strona Nawigacja - Wiele dróg Metoda badania: Kontrola wzrokowa Zastosowanie Strony internetowe w zestawie powiązanych stron (witrynie). Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki Wyjątek: Strony internetowe, które są wynikiem lub krokiem w procesie, nie są objęte tym testem. Obsługa dostępności do opracowania Oczekiwania: Kryterium sukcesu: 2.4.5...
Nawigacja - Menu nawigacyjne Strona Nawigacja - Menu nawigacyjne Metoda badania: Kontrola wizualna. Test obsługi za pomocą klawiatury. Test obsługi za pomocą czytnika ekranu. Inspekcja kodu. Zastosowanie do opracowania Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki do opracowania Obsługa dostępności do opracowania Oczekiwania: Kryterium sukcesu: 2.4.5 Wiele dróg. Menu można...
Nagłówek - Logo Strona Nagłówek - Logo Metoda badania: Inspekcja kodu, użycie narzędzia ujawniającego tekst alternatywny. Zastosowanie do opracowania Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki do opracowania Obsługa dostępności do opracowania Oczekiwania: Kryterium sukcesu: 1.1.1. Treść nietekstowa Logo jest łączem do głównej strony witryny (startowej). Znacznik HTML osadzający...
Nagłówek - Wyszukiwarka Strona Nagłówek - Wyszukiwarka Metoda badania: Kontrola wizualna, test ręczny, inspekcja kodu, test obsługi z czytnikiem ekranu Zastosowanie do opracowania Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki do opracowania Obsługa dostępności do opracowania Oczekiwania: Kryterium sukcesu: 1.3.1 Informacje i relacje, 2.4.6 Nagłówki i etykiety, 2.4.5...