Popraw ten artykuł

Nasz cele

Naszą misją jest realna pomoc w przeprowadzaniu testów dostępności stron internetowych. Stawiamy sobie dwa cele szczegółowe:

 • pokazać praktyczne podejścia do testów dostępności,
 • wypracować jednolitą bazę testów dostępności

Struktura repozytorium

Repozytorium składa się z dwóch działów:

 • Jednolita baza testów -
  • Łatwe testy dostępności - baza prostych testów, które może wykonać prawie każdy
  • Baza testów podstawowych - projekty testów zgodności z kryteriami sukcesu WCAG
  • Testy szblonów i komponentów - (w planie)
 • Rozwiązania - wybrane rozwiązania praktyczne
  • Podstawowe testy ITC - robocze tłumacznie podstawowej bazy testów dostępności stosowanych w amerykańskich agencjach rządowych,
  • Wielopoziomowy protokół oceny: uproszczony protokół testów zgodności stosowany na Michigan State University
  • Pomocnik adepta dostępności: zestaw testów opracowany przez Stowarzyszenie Twoje nowe możliwości

Jak możesz pomóc?

 • Zostań współtwórcą. Zaproponuj i opracuj test lub zestaw testów. Prześlij swoje propozycje. Skorzystaj z szablonu opisu testu
 • Zgłoś swoje sugestie, pomysły, propozycje poprawek. Skorzystaj z systemu śledzenia problemów

Licencja