Popraw ten artykuł

Wymagania dostępności

 • WCAG Wymagania zgodności 5: Brak zakłóceń – Następujące kryteria sukcesu dotyczą całej treści na stronie, włącznie z treścią, która w innych przypadkach nie jest podstawą spełnienia wymogów zgodności, gdyż niezastosowanie poniższych kryteriów mogłoby uniemożliwić jakiekolwiek skorzystanie ze strony:
  • 1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku,
  • 2.1.2 - Brak pułapki na klawiaturę,
  • 2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu
  • 2.2.2 - Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie.

Uzasadnienie metody badania

O wynikach tego testu podstawowego decydują wyniki testów dla KS 1.4.2, 2.1.2, 2.3.1 i 2.2.2

Wyniki testów dla SC 1.4.2 (21.4-AudioControl), 2.1.2 (1.2-NoKeyboadTrap), 2.3.1 (9.1-Flashes) i 2.2.2 (21.2-MovingInfo i 21.3-AutoUpdate) określają wynik tego test podstawowy.

Ograniczenia, założenia lub wyjątki

Brak.

Procedura testu dla Wymagania zgodności 5

Identyfikacja treści

Podstawowe testy dla 1.4.2 oraz 2.2.22.1.22.3.1.

Instrukcja testowania

 1. Sprawdź, czy wszystkie testy zakończyły się powodzeniem (zostły zaliczone).

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z testów zakończył się niepowodzeniem, wówczas Wymaganie zgodności nr 5 oraz Wymaganaie podstawowe 25 kończy się niepowodzeniem.

Wskazówki dotyczące usprawniania procesu testowego

 • Wszystkie testy wskazane w tym teście podstawowym muszą się zakończyć pomyślnie, aby cały test został uznany za zaliczony.

Techniki WCAG 2.1

Nie dotyczy