Popraw ten artykuł

5. Treść zmienna

Wymagania dostępności

Uzasadnienie metody badania

Celem tego testu podstawowego jest identyfikacja zmian wizualnych w treści i stanach komponentów, które występują bez odświeżania strony oraz skorelowanie tych zmian z równoważnymi informacjami programowymi i/lub tekstowymi. Użytkownicy technologii wspomagajacych powinni uzyskać powiadomienie o takich zmianach.

 • Zmiany treści mogą obejmować zmiany stanu komponentów (np. zamknięte/otwarte sekcje, kolejność sortowania, zwinięte/rozwinięte menu), wartości dynamiczne i/lub obliczane (np. „Pozostało 34 znaki”) oraz automatyczne aktualizowanie treści (np. ceny akcji).
 • Treść, która zmienia się w trakcie interakcji użytkownika z treścią (w tym między innymi zmiany w tekście, stanach komponentów, strukturze, relacjach lub funkcjonalnościach) musi zapewniać środki, za pomocą których zmianę treści można określić programowo lub w inny sposób dostępny w tekście.

Ograniczenia, założenia lub wyjątki

 • Stan elementów formularza (zaznaczone, niezaznaczone itp.) są uwzględnione w tym teście podstawowym.
 • W tym teście uwzględniono zmiany inicjowane przez użytkownika i automatyczne aktualizacje.

Procedura testu dla KS 4.1.2 Nazwa, rola, wartość

Identyfikacja treści

Zidentyfikuj zmiany w prezentowanej treści (zarówno wywołane przez użytkownika, jak i automatyczne). Przykłady obejmują zmiany w obrazach, drzewach nawigacji, kontrolkach sortowania tabeli danych, automatycznych aktualizacjach informacji, elementach formularza, treści odkrywanej itp.

 • Może być konieczne użycie myszy, aby ustalić, czy zmiany stanu występują po najechaniu myszą czy kliknięciu.
 • Zależnie od komponentu zmiana stanu może zostać wywołana przez różne działania, takie jak zmiana wartości lub stanów innych komponentów, przełączanie funkcji, wprowadzanie danych do komponentu, najechanie myszą itp.

Instrukcja testowania

 1. Sprawdź, czy strona programowo powiadamia o zmianie treści.
  • Powiadomienia o zdarzeniach programowych obejmują okna dialogowe z alertami, przeniesienie fokusu na zmienioną treść oraz aktywne (live) regiony ARIA.
 2. Przy każdej zmianie treści sprawdź, czy kombinacja nazwy, roli, stanu i wartości zmienionej treści jest odpowiednia.
  • Nazwa: nazwa jest odpowiednia po zmianie.
  • Rola: rola dokładnie opisuje cel elementu po zmianie, jeśli ma to zastosowanie.
   • Rozważ role ARIA, typ elementu i inny opisowy tekst.
  • Rola: rola dokładnie opisuje cel elementu po zmianie, jeżeli ma zastosowanie.
   • Oceń ARIA i atrybuty specyficzne dla elementu (np. <option selected=”true”>)
  • Wartość: wartość jest aktualizowana po zmianie, jeżeli ma zastosowanie.

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test KS 4.1.2 oraz wymaganie podstawowe nr 5 kończy się niepowodzeniem.

Wskazówki dotyczące usprawniania procesu testowego

 • Zmiana treści może również obejmować zmiany koloru w celu przekazania informacji. Jeśli tak, ten test powinien sprawdzić, czy nazwa została zaktualizowana, aby odzwierciedlić znaczenie zmienionego koloru. Jeśli kolor zostanie użyty jako jedyny wizualny sposób przekazywania informacji (lub zmian informacji), wówczas treść nie spełnia wymagań KS 1.4.1 Uzycie koloru (omówione w punkcie 7 Właściwości zmysłowe).
 • Liczba powiadomień o zdarzeniach może być bardzo duża; jeśli liczba zmian w elemencie jest nieznana lub bardzo duża, konieczne może być zastosowanie próbkowania.