Popraw ten artykuł

Wymagania dostępności

Uzasadnienie metody badania

Łącza i przyciski, w tym elementy skryptowe, muszą mieć znaczący tekst (powiązany bezpośrednio lub dostępny w kontekście) opisujący ich cel lub funkcję. Aby powiązany tekst był dostępny dla technologii wspomagających, informacje muszą być określone programowo (możliwe do odczytania przez program komputerowy)

Ograniczenia, założenia lub wyjątki

Procedura testu dla KS 2.4.4 Cel linku (w kontekście)

Identyfikacja treści

Wszystkie łącza i przyciski, w tym te, które są elementami skryptowymi i którym przypisano rolę łącza (role=”link”) lub rolę przycisku (role=”button”).

Instrukcja testowania

  1. Sprawdź, czy cel każdego łącza i przycisku można określić na podstawie dowolnej kombinacji tekstu łącza, dostępnej nazwy, dostępnego opisu lub poprzedzającego bezpośrednio kontekstu strony (ten sam akapit, lista lub komórka tabeli, w której znajduje się łącza lub komórka nagłówka tabeli, z którą jest powiązana komórka zawierająca łącze).

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test 2.4.4, KS 4.1.2 oraz Wymaganie podstawowe nr 14 kończy się niepowodzeniem.

Wskazówki dotyczące usprawniania procesu testowego

  • W przypadku, gdy łącze / przycisk prowadzi do dokumentu lub aplikacji internetowej, nazwa dokumentu lub aplikacji internetowej wystarcza do opisania celu linku/przycisku (czyli odesłanie do dokumentu lub aplikacji internetowej).

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty: