Popraw ten artykuł

Narzędzia oceny dostępności cyfrowej

Narzędzia oceny dostępności cyfrowej to programy lub usługi online, które pomagają ustalić, czy treść internetowa spełnia wytyczne dotyczące dostępności.

Głównym celem tego repozytorium jest pomóc w doborze narzędzi i pomoc w ich obsłudze.

Kategorie narzędzi

Opisy narzędzi będziemy porządkować według podziału na następujące typów:

  • Aplikacje komputerowe i mobilne
  • Interfejsy programowania aplikacji (API)
  • Narzędzia wiersza poleceń
  • Rozszerzenia przeglądarek, w tym skryptozakładki
  • Rozszerzenia narzędzi autorskich
  • Usługi internetowe

Kategorie, których aktualnie nie ma w menu serwisu, zostaną dodane w chwili, gdy pojawi się pierwszy opis narzędzia z nieobecnej kategorii.

Jak możesz pomóc?

  • Opisz znane Ci narzędzie lub usługę
  • Zaproponuj narzędzie, usługę warte polecenia
  • Zgłoś uwagi, poprawki do opublikowanych opisów

Licencja