Popraw ten artykuł

Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0

Organizacja W3C w ramach Inicjatywy dla Dostępności Sieci (WAI – Web Accessibility Initiative) wypracowała i opublikowała w lipcu 2014 roku Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0 – Metodologię oceny zgodności z wytycznymi dostępności internetowej.

Dokument ma status notatki. Jest efektem współpracy trzech grup: Grupy Roboczej ds. Ewaluacji, Grupy Roboczej ds. Dostępności Treści oraz Grupy Roboczej ds. Oceny i Narzędzi Naprawczych.

WCAG-EM jest przeznaczona dla każdego, kto chce stosować jednolite (standardowe) podejście do oceny dostępności stron internetowych. Opisuje procedurę kompleksowej oceny zgodności stron internetowych z WCAG 2.0. Stosowanie tej metodologii ma pomóc oceniającym zastosować dobre praktyki, uniknąć powszechnie popełnianych błędów i osiągnąć bardziej porównywalne wyniki.

WCAG-EM jest przeznaczona dla osób, które mają doświadczenie w ocenie dostępności za pomocą WCAG i ich zasobów pomocniczych. Zawiera wskazówki dotyczące dobrych praktyk w zakresie definiowania zakresu oceny, eksploracji ocenianej witryny, wyboru reprezentatywnych próbek stron z witryn, na których nie jest możliwe ocenienie całej treści, audytu wybranych próbek i raportowania wyników oceny.

WCAG-EM jest przeznaczona przede wszystkim do oceny istniejących stron internetowych, na przykład, aby dowiedzieć się o ich dostępności i monitorować poziom dostępności. Może być również przydatna na wcześniejszych etapach projektowania i rozwoju stron internetowych. Dotyczy to statycznych i dynamicznie generowanych witryn internetowych i aplikacji mobilnych oraz innych rodzajów stron internetowych.

Nadaje się do stosowania w różnych kontekstach oceny, w tym samooceny i oceny przez podmioty zewnętrzne.

WCAG-EM nie wskazuje konkretnych technologii internetowych, narzędzi oceny, przeglądarek internetowych, technologii wspomagających ani innego oprogramowania do oceny. Koncentruje się na objaśnieniu pojęć istotnych dla oceny dostępności oraz wskazówek metodologicznych odnoszących się do organizacji procesu oceny, ujętego w 5 krokach - etapach:

 1. Krok 1: Ustal zakres oceny
  • Krok 1.a: Określ zakres zasobów witryny
  • Krok 1.b: Określ wymagany poziom zgodności
  • Krok 1.c. Określ zestaw technologii bazowych
  • Krok 1.d: Określ dodatkowe wymagania oceny
 2. Krok 2: Zbadaj ocenianą witrynę
  • Krok 2.a: Zidentyfikuj wspólne strony internetowe witryny
  • Krok 2.b: Zidentyfikuj niezbędne funkcjonalności
  • Krok 2.c: Zidentyfikuj różne typy stron internetowych
  • Krok 2.d: Zidentyfikuj użyte technologie internetowe
  • Krok 2.e: Zidentyfikuj inne istotne strony internetowe
 3. Krok 3: Wybierz reprezentatywną próbkę stron
  • Krok 3.a: Uwzględnij próbkę strukturalną
  • Krok 3.b: Uwzględnij losowo wybraną próbkę
  • Krok 3.c: Uwzględnij całe procesy
 4. Krok 4: Wykonaj audyt wybranej próbki
  • Krok 4.a: Sprawdź wszystkie podstawowe strony internetowe
  • Krok 4.b: Sprawdź wszystkie całe procesy
  • Krok 4.c: Porównaj próbki strukturalne i losowe
 5. Krok 5. Sporządź raport ustaleń audytu
  • Krok 5.a: Udokumentuj wyniki każdego kroku
  • Krok 5.b: Zapisz specyfikację oceny (opcjonalne)
  • Krok 5.c: Przygotuj oświadczenie o zgodności (opcjonalnie)
  • Krok 5.d: Podaj zagregowany wynik (opcjonalnie)
  • Krok 5.e: Sporządź wersję raportu do odczytu maszynowego (opcjonalnie)