Popraw ten artykuł

Specyfikacja RGAA została sporządzona z wykorzystaniem szeregu materiałów i dokumentów źródłowych. Niniejszy dokument podaje listę wykorzystanych pozycji.

Podstawowe dokumenty

 1. Accessibility requirements for ICT products and services, EN 301 549 V2.1.2 (.pdf) - odnośnik z sierpnia 2018;
 2. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 - odnośnik z czerwca 2018;
 3. Understanding WCAG 2.1 - odnośnik z kwietnia 2019;
 4. Techniques for WCAG 2.1 - odnośnik z kwietnia 2019;
 5. HTML 4.01 Specification
 6. HTML 5.2 - odnośnik z grudnia 2017;
 7. Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1 - odnośnik z grudnia 2017;
 8. WAI-ARIA Authoring Practices 1.1 - odnośnik z lutego 2019;
 9. Using ARIA - odnośnik z września 2018;
 10. ARIA in HTML - odnośnik z kwietnia 2019.

Inne dokumenty

 1. Web Content Accessibility Guidelines Working Group (Wiki)
 2. User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0</span> - odnośnik z grudnia 2015;
 3. Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 - odnośnik z września 2015;
 4. WAI-ARIA 1.0 User Agent Implementation Guide - odnośnik z marca 2014;
 5. Accessible Name and Description Computation 1.1 - odnośnik z kwietnia 2019;
 6. Core Accessibility API Mappings 1.1 - odnośnik z grudnia 2017;
 7. HTML Accessibility API Mappings 1.0 - odnośnik z kwietnia 2019;
 8. SVG Accessibility API Mappings 1.0 - odnośnik z kwietnia 2019.