Popraw ten artykuł

RGAA to wydane przez rząd francuski „ogólne wytyczne poprawy dostępności”. Uznawane są za metodologię, czy też metodykę oceniania dostępności stron internetowych. W rzeczywistości nie są to tylko „ogólne wytyczne”, jak można by wnosić z nazwy, ale kompleksowy system oceny dostępności i zgodności stron internetowych z międzynarodowym standardem WCAG (Wytyczne dla dostępności stron internetowych.

Krótka historia

Historia RGAA zaczęła się w 2004 roku, gdy administracja francuska przyjęła metodę AccessiWeb upublicznioną przez francuskie stowarzyszenie BrailleNet w 2003 roku. Celem AccessiWeb było zapewnienie praktycznych sposobów weryfikacji zgodności treści internetowych z WCAG.

Prace francuskiej agencji rządowej zaowocowały opublikowaniem w kwietniu 2008 roku wersji 0.99 RGAA, a kilka miesięcy później, w listopadzie 2008 roku wersji 1.0. W 2014 roku stowarzyszenie BraileNet z grupą innych firm wygrało przetarg na aktualizację RGAA i zostało wykonawcą rządowego zamówienia. W następnym, 2015 roku udostępniono wersję 3.0 RGAA. W 2017 roku rząd francuski opublikował poprawioną wersję oznaczoną RGAA 3 2017, a jesienią 2019 roku wersję znowelizowaną, oznaczoną numerem 4.0. Najważniejszą zmianą wprowadzoną w RGAA 4.0 było uwzględnienie nowych kryteriów sukcesu doodanych w WCAG 2.1 oraz… usunięcie testów odnoszących się do kryteriów sukcesu na poziomie AAA.

Akronim RGAA pochodzi od francuskiej nazwy wytycznych: Référentiel Général d’Accessibilité des Administrations (Ogólne wytyczne dostępności dla administracji) zmienionej później na Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité (Ogólne wytyczne poprawy dostępności).

Najnowsza wersja RGAA 4.1 została udostępniona 16 lutego 2021 roku na stronie na stronie francuskiej Międzyresortowej Dyrekcji Cyfrowej DINUM, „aby zachować możliwie jak najbardziej poprawną korespondencję z europejskimi i międzynarodowymi standardami referencyjnymi w zakresie dostępności cyfrowej”.

Metoda techniczna

RGAA składają się z dwóch części. Pierwsza zawiera prezentację zadań i obowiązków francuskiej administracji publicznej w zakresie zapewniania dostępności. Druga to metoda techniczna.

Metoda techniczna RGAA umożliwia weryfikację, czy strona internetowa – to znaczy każda treść HTML (HTML4, XHTML1 i HTML5) – spełnia 50 kryteriów sukcesu poziomów A i AA międzynarodowego standardu WCAG 2.1, który został przyjęty w europejskiej normie EN 301 549(.pdf) jako podstawa wymagań prawnych dotyczących dostępności cyfrowej.

Najnowszą wersję metody tworzy pięć części:

  • Kryteria i testy: 106 kryteriów kontrolnych uporządkowanych w 13 kategorii
  • Słownik: definiujący i ujednoznaczniający stosowane terminy
  • Środowisko testowe: kombinacje systemów operacyjnych, przeglądarek i technologii wspomagających, w oparciu o które należy przeprowadzać testy
  • Bibliografia - lista wykorzystanych źródeł i referencji
  • Licencja

Metoda techniczna RGAA 4.1 odnosi się tylko do treści HTML, nie odnosi się do rdzennych aplikacji mobilnych, pakietów oprogramowania komputerowego oraz cyfrowych urządzeń ulicznych, do których odnoszą się sekcje 5-8 - sekcja 11 standardu EN 301-549 V2.1.2 (.pdf).

Wydanie polskie

Z ogromną satysfakcją udostępniamy tłumaczenie na język polski najnowszej wersję RGAA 4.1. Tłumaczenie na język polski poprzedniej wersji RGAA 3 2017 opublikowaliśmy wcześniej pod adresem https://rgaa.lepszyweb.pl.