Popraw ten artykuł

Środowisko testowe dla RGAA 4.0

Wiele kryteriów RGAA, zwłaszcza związanych z JavaScript, odnosi się do testów, które należy przeprowadzić z użyciem zestawu rożnych technologii wspomagających, przeglądarek i systemów operacyjnych. Ten dokument opisuje i wyjaśnia kombinacje wybrane jako podstawowe.

Testy przeprowadzone przy użyciu tych kombinacji (technologia wspomagająca, system operacyjny, przeglądarka) pozwalają stwierdzić, że ​​oprogramowanie oparte na HTML/ARIA „obsługuje dostępność”, jak zdefiniowano w WCAG.

Lista kombinacji została sporządzona w drodze wyboru na podstawie listy technologii wspomagających, które są wystarczająco rozpowszechnione, lub w niektórych przypadkach, gdy są dostarczane natywnie i stanowią preferowany przez użytkowników sposób dostępu do informacji i funkcjonalności.

Środowisko testowe - komputer stacjonarny

Stosowane systemy operacyjne to Windows i Mac OS X oraz przeglądarki, Internet Explorer, Firefox i Safari. Do audytora należy określenie, w porozumieniu z kierownictwem audytowanej witryny, wersji systemu operacyjnego i przeglądarki, zgodnie z kontekstem użytkowania witryny i środowiskiem testowym używanym podczas tworzenia witryny. Wersje technologii wspomagających, które zostaną zastosowane, powinny być albo najnowszą wersją dostępną w języku polskim dla wybranego systemu operacyjnego albo wersją poprzednią.

Gdy witryna lub aplikacja jest przeznaczona dla użytkowników, których sprzęt jest kontrolowany (np. w firmowym intranecie), testy należy przeprowadzić w środowisku testowym dostosowanym do kontekstu środowiska kontrolowanego.

Aby narzędzie HTML5/ARIA lub jego alternatywa mogło być uznane za zgodne z wymogami dostępności, musi być w pełni funkcjonalne w zakresie odtwarzania i funkcjonalności, w co najmniej jednej z następujących kombinacji:

Środowisko testowe - komputer stacjonarny - kombinacja 1

Technologia wspomagająca Przeglądarka
NVDA (najnowsza wersja) Firefox
JAWS (poprzednia wersja) Firefox lub Internet Explorer
VoiceOver (najnowsza wersja) Safari

Środowisko testowe - komputer stacjonarny - kombinacja 2

Technologia wspomagająca Przeglądarka
JAWS (poprzednia wersja) Firefox
NVDA (najnowsza wersja) Firefox lub Internet Explorer
VoiceOver (najnowsza wersja) Safari

Środowisko testowe terminali przenośnych

Wybrane systemy operacyjne to Android i iOS oraz przeglądarki Chrome i Safari. Do audytora należy określenie, w porozumieniu z kierownictwem audytowanej witryny, wersji systemu operacyjnego i przeglądarki, zgodnie z kontekstem użytkowania witryny i środowiskiem testowym używanym podczas tworzenia witryny. Wersje technologii wspomagających, które zostaną zastosowane, powinny być albo najnowszą wersją dostępną w języku polskim dla wybranego systemu operacyjnego albo wersją poprzednią. Aby przetestować stronę internetową na terminalu mobilnym, środowisko testowe będzie musiało zawierać jedną z dwóch następujących uzupełniających się kombinacji:

Środowisko testowania terminali przenośnych - kombinacja 1

System operacyjny Technologia wspomagająca Przeglądarka
iOS VoiceOver (najnowsza wersja) Safari

Środowisko testowania terminali przenośnych - kombinacja 2

System operacyjny Technologia wspomagająca Przeglądarka
Android TalkBack (najnowsza wersja) Chrome

Należy pamiętać, że w przypadku strony internetowej przeznaczonej dla urządzeń przenośnych do powszechnego użytku zdecydowanie zaleca się testowanie w obu środowiskach.

Inne środowiska {#inne}

Ponadto, zależnie od kontekstu sprawdzanej strony, przydatne mogą być inne uzupełniające technologie wspomagajace, takie jak:

  • ZoomText w systemie Windows lub Mac OSX.
  • Dragon Naturally Speaking w systemie Windows lub Mac OSX.

Środowisko kontrolowane

Jeśli witryna internetowa jest przeznaczona do rozpowszechniania i użytkowania w środowisku kontrolowanym, środowisko testowe (podstawowe) musi się składać z konfiguracji (technologie wspomagające, system operacyjny, przeglądarka) rzeczywiście używanych w środowisku kontrolowanym.

Na przykład, gdy witryna jest używana wyłącznie w środowisku GNU/Linux, testy muszą być wykonane tylko w przeglądarkach i technologiach wsspomagających używanych na tej platformie. To środowisko testowe zastępuje środowisko testowe używane w środowiskach niekontrolowanych.