Ta strona opisuje różne dokumenty techniczne Wytycznych dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2. Objaśnia, gdzie szukać odpowiednich informacji.
Popraw ten artykuł

Aby uzyskać tło i wprowadzenie do WCAG, zobacz Omówienie Wytycznych dotyczących dostępności treści WWW (WCAG).

Różne dokumenty do różnych celów

Schemat dokumentacji WCAG opisanej w tekście
Rysunek 1: Dokumenty WCAG. WCAG 2.0 i WCAG 2.1 składają się z takiego samego zestawu dokumentów

Standard WCAG 2

Wytyczne dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2 zostały opracowane jako stabilny, referencyjny standard techniczny. Większość osób korzysta z dokumentów pomocniczych przy opracowywaniu treści internetowych i narzędzi internetowych, zamiast dokumentu z rzeczywistymi standardami technicznymi.

Jak spełnić WCAG 2 (Skrócona instrukcja)

Jak spełnić WCAG 2 (Skrócona instrukcja): Dostosowywalne szybkie odniesienie do wymagań WCAG 2 (Kryteria sukcesu) i technik jest kluczowym zasobem dla projektantów i programistów używających WCAG 2. Zawiera wszystkie wytyczne WCAG 2 i kryteria sukcesu . Jest to zasadniczo lista kontrolna WCAG 2 .

Kryteria sukcesu to testowalne stwierdzenia, które określają, w jaki sposób treść sieci spełnia (odpowiada) WCAG 2. Pod każdym kryterium sukcesu znajduje się lista wystarczających technik; to znaczy, jeśli zastosujesz te techniki, spełnisz kryteria sukcesu. Wymienia również typowe awarie, czyli rzeczy, które nie spełniają wytycznych.

Możesz dostosować How to Meet WCAG 2, aby pokazać, co Cię interesuje w tym czasie. Istnieją „filtry” dla różnych ról, tematów i technologii (takich jak HTML, CSS, ARIA). Możesz także wybrać wyświetlanie kryteriów sukcesu na poziomie A, AA lub AAA .

Zrozumieć WCAG 2

Zrozumieć WCAG 2: Przewodnik po zrozumieniu i wdrażaniu Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych 2 ( 2.1 Zrozumienie , 2.0 Zrozumienie ) zawiera dodatkowe informacje dla osób, które chcą dokładniej zrozumieć wytyczne i kryteria sukcesu. Zapewnia obszerne wytyczne, w tym cel wytycznych lub kryterium sukcesu; w jaki sposób pomaga osobom z różnymi niepełnosprawnościami, notatkom, przykładom i zasobom wsparcia przeglądarki i technologii asystujących, takim jak narzędzia do sprawdzania kontrastu kolorów .

Techniki dla WCAG 2

Techniki dla WCAG 2: Techniki i awarie dotyczące Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych 2 (2.2 Techniki, 2.1 Techniki, Techniki 2.0 ) zawierają szczegółowe wskazówki dla programistów dotyczące tworzenia dostępnych treści internetowych. Zawiera ogólne i specyficzne dla technologii przykłady, w tym dla HTML / XHTML, CSS, skryptów, multimediów i WAI-ARIA . Istnieją również typowe awarie, które pokazują, czego należy unikać.

Przechodzenie z jednego dokumentu do drugiego

Dokumenty WCAG 2 są ze sobą powiązane. Na przykład:

 • W WCAG 2
  • Łącza, takie jak „Jak spełnić KS 1.1.1”, prowadzą do dokumentu Jak spełnić WCAG 2 i prowadzą do tej sekcji w dokumencie.
  • Łącza takie jak „Objaśnienie KS 1.1.1” prowadzą do strony tematycznej Zrozumieć WCAG 2.
   • Możesz przejść do listy Spis treści wszystkich tematów Zrozumienie, klikając przycisk [Contents] u góry.
   • Możesz uzyskać wszystkie tematy na jednej dużej stronie internetowej z łącza „pojedyncza wersja HTML” w stopce każdej strony tematu.
 • Zarówno w Jak spełnić WCAG 2, jak i Zrozumieć WCAG 2, znajdują się listy technik, które są łączami. Te łącza prowadzą do strony tematycznej Techniki dla WCAG 2.
  • Możesz przejść do listy Spis treści wszystkich tematów Techniki, klikając przycisk [Spis treści] u góry.
  • Możesz uzyskać wszystkie tematy na jednej dużej stronie internetowej z łącza „pojedyncza wersja HTML” w stopce każdej strony tematu.
schemat dokumentów opisanych w tekście
Rysunek 2: Przykład powiązań między dokumentami

Dodatkowe zasoby

Istnieją dodatkowe materiały edukacyjne związane z WCAG 2, w tym:

Zachęcamy do rozejrzenia się po witrynie W3C WAI w celu znalezienia innych informacji, które mogą być zainteresowane czytaniem lub udostępnianiem innym osobom.

O tym dokumencie

Źródło: WCAG 2 Documents