Ta strona przedstawia różne dokumenty pomocnicze (WCAG) 2 i dodatkowe wytyczne. Pomaga się zorientować, gdzie szukać odpowiednich informacji.
Popraw ten artykuł

Aby uzyskać tło i wprowadzenie do WCAG, zobacz Omówienie Wytycznych dotyczących dostępności treści WWW (WCAG).

Różne dokumenty do różnych celów

Schemat dokumentacji WCAG opisanej w tekście
Rysunek 1: Dokumenty WCAG. WCAG 2.0 i WCAG 2.1 składają się z takiego samego zestawu dokumentów

Standard WCAG 2

Wytyczne dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2 to stabilny, referencyjny standard techniczny. Dowiedz się więcej w artykule [Omówienie WCAG 2].

Podczas tworzenia treści internetowych i narzędzi internetowych większość osób korzysta z dokumentów pomocniczych przedstawionych poniżej, zamiast dokumentu z rzeczywistymi standardami technicznymi.

Króki przewodnik / Jak spełnić WCAG 2 / Lista kontrolna WCAG 2

Kluczowym zasobem dla projektantów i programistów korzystających z WCAG 2 jest Jak spełnić WCAG 2 (Krótki przewodnik): Konfigurowalne szybkie odniesienie do wymagań WCAG 2 (kryteria sukcesu) i technik. Zawiera wszystkie wytyczne WCAG 2 i kryteria sukcesu. Zasadniczo jest to lista kontrolna WCAG 2.

Kryteria sukcesu to testowalne stwierdzenia, które określają, w jaki sposób treść sieci spełnia (odpowiada) WCAG 2. Pod każdym kryterium sukcesu znajduje się lista wystarczających technik; to znaczy, jeśli zastosujesz te techniki, spełnisz kryteria sukcesu. Wymienia również typowe awarie, czyli rzeczy, które nie spełniają wytycznych.

Możesz dostosować Jak spełnić WCAG 2, aby pokazać, co Cię aktualni interesuje. Istnieją „filtry” dla różnych ról, tematów i technologii (takich jak HTML, CSS, ARIA). Możesz także wybrać wyświetlanie kryteriów sukcesu na poziomie A, AA lub AAA).

Dokumenty pomocnicze

Dokumenty pomocnicze odnoszą się bezpośrednio do wytycznych WCAG i kryteriów sukcesu. Te dokumenty nie są wymagane do spełnienia WCAG; są „informacyjne” lub inaczej „nienormatywne”.

Objaśnienia WCAG 2

Objaśnienia WCAG 2: to przewodnik pomagający zrozumieć i wdrażyć WCAG (Objaśnienie 2.1, Objaśnienie 2.0) zawierają dodatkowe informacje dla osób, które chcą dokładniej zrozumieć wytyczne i kryteria sukcesu. Przedstawiaja one:

 • intencje
 • jak wymagania WCAG pomagają osobom z różnymi niepełnosprawnościami
 • uwagi o wsparciu przeglądarek i technologii wspomagających
 • przykłady
 • materiały

Więcej informacji:

Techniki dla WCAG 2

Techniki dla WCAG 2: Techniki i awarie dotyczące Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych 2 (2.2 Techniki, 2.1 Techniki, Techniki 2.0 ) podają konkretne wskazówki dla programistów, jak tworzyć dostępne treści internetowe. Zawierają ogólne i specyficzne dla technologii przykłady, w tym dla HTML / XHTML, CSS, skryptów, multimediów i WAI-ARIA.

 • Techniki wystarczające są przykładami sposobów spełnienia kryteriów sukcesu. Jeśli zastosujesz techniki wystarczające, spełnisz kryteria sukcesu.
 • Techniki pomocnicze to sugerowane sposoby poprawy dostępności. Są one bardzo pomocne dla niektórych użytkowników i czasem stanowią jedyny sposób, w jaki niektórzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niektórych typów treści.
 • Błędy to rzeczy, które powodują bariery dostępności i nie spełniają określonych kryteriów sukcesu.

Więcej informacji:

Zasady testowania zgodności (ACT)

Zasady testowania zgodności (ACT) opisują sposoby sprawdzania zgodności z kryteriami sukcesu WCAG. Ich zadaniem jest przede wszystkim opracowywanie narzędzi ewaluacyjnych i metodologii testów. (Są one bardziej niezawodne niż testy przedstawiane w omówieniach technik.)

Dodatkowe wytyczne

Dodatkowe wytyczne wykraczają poza wymagania WCAG. Nie są wymagane, aby spełnić wymagania WCAG. Ale zastosowanie wielu z tych wskazówek jest niezbędne, aby zapewnić dostępność ososobom z pewnymi zaburzeniami, w tym z trudnościami poznawczymi i trudnościami w uczeniu się.

Przechodzenie z jednego dokumentu do drugiego

Dokumenty WCAG 2 są ze sobą powiązane. Na przykład:

 • W WCAG 2
  • Łącza, takie jak „Jak spełnić KS 1.1.1”, prowadzą do dokumentu Jak spełnić WCAG 2 i prowadzą do tej sekcji w dokumencie.
  • Łącza takie jak „Objaśnienie KS 1.1.1” prowadzą do strony tematycznej Objaśnienia WCAG 2.
   • Możesz przejść do listy Spis treści wszystkich tematów Objaśnieni, klikając przycisk [Spis treści] u góry.
   • Możesz uzyskać wszystkie tematy na jednej dużej stronie internetowej z łącza „pojedyncza wersja HTML” w stopce każdej strony tematu.
 • Zarówno w Jak spełnić WCAG 2, jak i Objaśnienia WCAG 2, znajdują się listy technik, które są łączami. Te łącza prowadzą do strony tematycznej Techniki dla WCAG 2.
  • Możesz przejść do listy Spis treści wszystkich tematów Techniki, klikając przycisk [Spis treści] u góry.
  • Możesz uzyskać wszystkie tematy na jednej dużej stronie internetowej z łącza „pojedyncza wersja HTML” w stopce każdej strony tematu.
schemat dokumentów opisanych w tekście
Rysunek 2: Przykład powiązań między dokumentami

Dodatkowe materiały

Zanim zaczniesz pracować z WCAG, prawdopodobnie chcesz przeczytać te materiały:

Inne materiały dotyczą konkretnych tematów, na przykład:

Zachęcamy Cię do rozejrzenia się po witrynie W3C WAI, aby znaleźć inne informacje, które być może zechcesz przeczytać lub podzielić się nimi z innymi.

O tym dokumencie

Źródło: WCAG 2 Documents