Popraw ten artykuł

Istnieje wiele różnych definicji dostępności internetowej. Będziemy korzystać z definicji W3C WAI:

Dostępność Internetu oznacza, że mogą z niego korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Mówiąc dokładniej, dostępność Internetu oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami mogą postrzegać, rozumieć, nawigować i wchodzić w interakcje z internetem, oraz że mogą się do niego przyczyniać. Dostępność Internetu przynosi również korzyści innym, w tym osobom starszym, których zdolności obniżają się z powodu starzenia.

Sieć jest dla wszystkich ludzi

Sieć jest dla wszystkich ludzi, dla wszystkich. Idea ta została najlepiej wyrażona przez dyrektora W3C i wynalazcę World Wide Web, Tim Johna Bernersa-Lee słowami:

Potęgą Sieci jest jej uniwersalność. Istotnym aspektem jest dostęp do Sieci dla wszystkich bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

Spór o definicję

Od czasu do czasu wraca się do sporu o definicję dostępności. Ogólnie rzecz biorąc, spotykamy dwa podejścia do dostępności, dwie perspektywy:

  • Przedstawiciele pierwszego podejścia mówią, że „dostępność” oznacza „możliwy dostęp dla każdego”.
  • Przedstawiciele drugiego podejścia mówią, że „dostępność” oznacza „możliwy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

W rzeczywistości nie ma sprzeczności między tymi dwoma podejściami. Projekt uwzględniający potrzeby wszystkich ludzi służy również osobom z niepełnosprawnościami. Projektowanie dla osób z niepełnosprawnościami przynosi korzyści wszystkim ludziom - także osobom bez niepełnosprawności.

Jednak termin „dostępność” został zdefiniowany, aby zwrócić uwagę projektantów, nie tylko projektantów stron internetowych, na specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

W3C powołało do życia Inicjatywę Dostępności Sieci (Web Accessibility Initiative), której misją jest zapewnienie dostępu do sieci osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom z dysfunkcjami słuchu, funkcji poznawczych, neurologicznych, fizycznych, mowy i wzroku.

Wszelkie porady dotyczące dostępności, np. WCAG 2.0, a w szczególności Techniki dla WCAG 2.0, są podawane w kontekście tego, na kogo będą one miały wpływ.

W związku z tym rezerwujemy sobie termin „dostępność” dla praktyki integracyjnej polegającej na usuwaniu barier, które uniemożliwiają dostęp do stron internetowych osobom z niepełnosprawnościami.

Co obejmuje dostępność internetowa?

Dostępność internetowa obejmuje:

  • Strony internetowe i aplikacje, które osoby z niepełnosprawnościami mogą postrzegać, rozumieć, nawigować i wchodzić z nimi w interakcje;
  • Przeglądarki internetowe i odtwarzacze multimedialne, z których mogą efektywnie korzystać osoby z niepełnosprawnościami i które działają dobrze z technologiami pomocniczymi, z których korzystają niekiedy osoby z niepełnosprawnościami w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowych;
  • Narzędzia do tworzenia stron internetowych i rozwijające się technologie sieciowe, które wspierają produkcję dostępnych treści i witryn internetowych i które można skutecznie wykorzystywać przez osoby z niepełnosprawnościami.

Dalsze lektury